Υπόδειγμα Καταχώρισης Στοιχείων Τριγωνομετρικού

Δείτε ένα Υπόδειγμα Καταχώρισης Στοιχείων Τριγωνομετρικού στο Youtube.

Ο χρόνος που χρειάζεται? Λιγότερος από 1'!